Áp Dụng: Tất cả sever

Thời gian: ngày 30/01/2019 đến ngày 14/02/2019

Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ đánh bại các boss trong phó bản tết sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

 • Lưu ý: Số lượt đánh sẽ được reset lại cùng với thời gian phó bản

 • Phần thường bao gồm: 

    Đối với cụm S31-S34:

 • Đánh bại Doanh Ngư (LV40) xác suất THẤP nhận Đoạn Nhạc Thạch

 • Đánh bại Xích Nhu (LV60) xác suất THẤP nhận Chân Vũ Thạch

 • Đánh bại Câu Xà (LV80) xác suất THẤP nhận Vân Trạch Thạch

 • Đánh bại Minh Xà (LV100) xác suất RẤT THẤP nhận Diệt Độ Thạch

 • Đánh bại Cửu Anh (LV120) xác suất RẤT THẤP nhận Tịch Diệt Thạch

 • Đánh bại Ba Xà (LV140) xác suất RẤT THẤP nhận Luân Hồi Thạch

    Đối với cụm S35-S39 và S40:

 • Đánh bại Doanh Ngư (LV40) xác suất BÌNH THƯỜNG nhận Nhị Tinh Hỗn Độn

 • Đánh bại Xích Nhu (LV60) xác suất BÌNH THƯỜNG nhận Tam Tinh Hỗn Độn

 • Đánh bại Câu Xà (LV80) xác suất BÌNH THƯỜNG nhận Tứ Tinh Hỗn Độn

 • Đánh bại Minh Xà (LV100) xác suất THẤP nhận Thánh Linh Thạch

 • Đánh bại Cửu Anh (LV120) xác suất THẤP nhận Diệt Độ Thạch

 • Đánh bại Ba Xà (LV140) xác suất RẤT THẤP nhận Nam Đẩu Thạch

 

Chúc các thành chủ chơi game vui vẻ!


Các bài viết khác