Sự Kiện Công Kích Admin

Hình thức tham gia

Bất kỳ khoản thời gian nào từ 11h -23h các ngày trong tuần

Admin sẽ Thông Báo tại Group game Ngọa Long tên nhân vật ingame. Thế lực và khu vực là random nhé, các thành chủ chỉ việc nhanh tay Tấn Công hoặc Chinh Phục thành công.

TOP 5 thành chủ đầu tiên chụp hình thời gian chiến báo trong T và cmt ở bài Thông Báo sẽ đc nhận thưởng

Lưu ý: chỉ nhận những hình cmt bên dưới bài Thông Báo

Sự kiện có thể diễn ra đột xuất ở khoản thời gian trên, chư vị thành chủ vui lòng theo dõi fanpage và group để tham gia sự kiện

Phần thưởng :

 

 


Các bài viết khác