Sự Kiện Công Công Thành Chiến

Thời gian: mùa Thu năm 217

Sự kiện chỉ áp dụng cho cụm gộp S44-52

Thành Chỉ Định: Tương Dương

Thể Lệ:

  1. Công đánh chiếm/ thủ 1 trong các thành trung lập do Admin chỉ định.

  2. Thời gian chỉ định 1-2 ngày trước thời gian công thành, Admin sẽ thông báo ở fanpage, trang chủ và group. Các đoàn trưởng theo dõi cập nhật và đăng ký cho Quân Đoàn.

  3. Sau khi Đăng ký công thành, Đoàn trưởng inbox fanpage báo danh cho Admin

(những trường hợp gia nhập Quân Đoàn sau khi công thành hoặc không đăng ký sẽ không được nhận thưởng)

  1. Sau khi kết thúc cuối cùng Quân đoàn nào chiếm giữ được thành chỉ định sẽ nhận được phần thưởng từ BQT Ngọa Long

  2. Phần Thưởng sẽ được Admin gửi sao khi kết thúc trong 24h.

  3. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất


 

(gói quà mỗi tài khoản dùng 1 lần)

Lưu ý: Khắc văn trong gói quà có tỉ lệ ngẩu nhiên mở ra có thể có 1-3 khắc văn hoặc không nhận được

 


Các bài viết khác