Thân Chào Các Vị Thành Chủ !

Để đảm bảo chất lượng đường truyền máy chủ và add Tướng Sự Kiện Thần Tướng, BQT game Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì định kỳ.

Thời gian dự kiến bảo trì từ 14h00 - 15h00 ngày 11.11

Có thể kéo dài so với thơi gian dự kiến

Nội dung:

Add Tướng Sự Kiện Thần Tướng

Lưu ý:

✴️ Vui lòng xóa cache sau khi bảo trì hoàn tất
✴️ Hướng dẫn xóa cache trên PC: 
https://bitly.com.vn/68yp9
✴️ Hướng dẫn xóa cache trên Điện thoại: https://bitly.com.vn/fYREJ
✴️ Những trường hợp sai phạm trong quá trình bảo trì sẽ không được giải quyết và xử phạt tùy theo mức độ

 

 

 


Các bài viết khác