Lần I: 

Thời gian: 0h00 ngày 20/09/2020 - 23h59 ngày 20/09/2020

Áp dụng: S44-S64, S65-S79

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các thành chủ chỉ cần chuyển đủ vào game 300.000 cxu (VNĐ) sẽ nhận được phần thưởng sau:

Lưu ý: Sau khi chuyển đủ Cxu quà sẽ chuyển vào Rương Wbsite nhé. Không áp dụng thẻ Cxu và Khuyến Mại Nạp

Phần thưởng:

 

    

 

Lần II: 

Thời gian: 0h00 ngày 26/09/2020 - 23h59 ngày 26/09/2020

Áp dụng: S44-S64, S65-S79

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các thành chủ chỉ cần chuyển đủ vào game 300.000 cxu (VNĐ) sẽ nhận được phần thưởng sau:

Lưu ý: Sau khi chuyển đủ Cxu quà sẽ chuyển vào Rương Wbsite nhé. Không áp dụng thẻ Cxu và Khuyến Mại Nạp

Phần thưởng:

 

 


Các bài viết khác