Lần I: 

Thời gian: 0h00 ngày 20/01/2020 - 23h59 ngày 20/01/2020

Lần II: 

Thời gian: 0h00 ngày 26/01/2020 - 23h59 ngày 26/01/2020

Áp dụng: S44-S63

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các thành chủ chỉ cần chuyển đủ vào game 300.000 cxu (VNĐ) sẽ nhận được phần thưởng sau:

Lưu ý: Sau khi chuyển đủ Cxu quà sẽ chuyển vào Rương Wbsite nhé. Không áp dụng thẻ Cxu và Khuyến Mại Nạp

Phần thưởng:

    


Các bài viết khác